Leuvens Universitair Koor

The Leuven University Choir (L.U.K.) was founded in 1969 by several students of the University of Leuven. As a mixed concert choir and vibrant student association existing of approximately 70 students, the L.U.K has become an important part of university life in Leuven. The choir succeeds in combining an ever growing aspiration for high quality with a lot of enthusiasm, which is why, as a youthful choir, it continues to exude a special attraction. Since September 2014 the choir has been under the guidance of conductor Koen Vits

Announcements

Gouden jubileum LUK

Posted at 9 Mar 2019, 5:36 p.m.

'1969. Op een avond, ergens in een kot in Leuven, zit een handvol studenten rond een keukentafel. Zij zitten gebogen over een partituur. Iemand geeft de toon op. Er wordt gezongen...’

Zo begint, volgens de overlevering, de geschiedenis van het LUK. Op koorkot is dit tafereel, vijftig jaar later, op sommige dagen nog steeds te aanschouwen, zij het aan een andere keukentafel en met een andere handvol studenten. Het LUK staat ondertussen al een halve eeuw voor prachtige muziek, een open sfeer en vriendschappen voor het leven. Om dit vijftigste jubileum te vieren, ontmoeten leden en oud-leden elkaar om de banden nog eens aan te halen, herinneringen uit te wisselen en samen een muzikaal feest te vieren. Dit zal doorgaan op 6 april in Leuven. Het feest begint een mis, gevolgd door een receptie en een zangstonde waarop alle generaties nog eens kunnen ervaren hoe heerlijk het is om samen muziek te maken. De dag wordt afgesloten met een avondfeest waarop iedereen kan nagenieten van een prachtige dag.

Op deze jubileumdag zal ook een boekje te koop zijn waarin vijftig mensen die elk op hun manier het koor gemaakt hebben tot wat het nu is, aan het woord komen. Deze verhalen zijn slechts een greep uit het grote geheel, het verhaal van het LUK, dat nog steeds verder geschreven wordt door een groep studenten die elkaar ontmoeten in hun liefde voor het zingen.

Christmas concert - Make we joy

Posted at 19 Nov 2018, 10:06 a.m.

The Leuven University Choir warmly invites you to their yearly Christmas concert, on 11th of December at 20h30 at the Sint Jan de Doperkerk, Groot Begijnhof, Leuven. Under expert direction of Koen Vits we present you a collection of Christmas songs from , among others, Francis Poulenc, William Walton, Heinz Werner Zimmerman, Raymond Schroyens and more. Christmas suites are interchanged with stand-alone pieces, so there is something for everyone!

After the concert you are invited for a drink and a chat at our reception.

You can book tickets via email to info@leuvensuniversitairkoor.be, or through one of our members.

Tickets (VVK/ADK)
Students with KU Leuven culture card: €4 / €5
Students without culture card: €5 / €6
Non-students: €10 / €11